about me1

Η Γιατρός

ENT HEAD & NECK SURGEON

Επιθυμώ ο ασθενής να αντιληφθεί πως η εισαγωγή στην ιατρική είναι μία παθιασμένη αποστολή, μία ρομαντική επιδίωξη, μία πνευματική κλίση, ένα επικίνδυνο αν και προνομιούχο εγχείρημα.

Education

Medical Degree: “Medical University of Sofia”, Republic of Bulgaria.

Medical Specialty: “Otorhinolaryngology” Registration Number: 5756. Hellenic Republic, Panhellenic Medical Council.

Medical Master: “MSc in Surgical Anatomy”, National and Kapodistrian University of Athens, Medical School, Athens Greece

Medical PhD: “Newborn Hearing Effectiveness Test for Early Neonatal Hearing Detection”, University of Patras, Medical School, Patra, Greece.

 

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ- COURSES

 • 29/11/2014

Ημερίδα με θέμα «Ωτολογία – Ακοολογία – Νευροωτολογία», που οργανώθηκε από την Εταιρεία Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου Αθηνών

 • 17-19/10/2014

22ο Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Πανελλήνιας Εταιρείας Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου, με θέμα «Διαγνωστικά Προβλήματα και Επιπλοκές στην Ωτορινολαρυγγολογία», Grang Hotel Palace , Θεσσαλονίκη.

 • 10-12/10/2016

Συμμετοχή στο 3ο Σεμινάριο Εκσκαφής Κροταφικού Οστού και εκπαίδευση σε χειρουργικές τεχνικές εκσκαφής κροταφικού οστού. Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ.

 • 13-14/10/2016

Συμμετοχή στο 2ο Σεμινάριο Ενδοσκόπηση χειρουργικής ρινός και παραρρινίων και εκπαίδευση στη χειρουργική ρινός και παραρρινίων. Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

 • 4-6/11/2016

23ο Πανελλήνιο ΩΡΛ Σεμινάριο. 4-6 Νοεμβρίου 2016,Βόλος.

 • 10-11/03/2017

25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτολογίας Ακοολογίας Νευροωτολογίας. Θεσσαλονίκη. Πρακτικό σεμινάριο οπίσθιου λαβυρίνθου.

Πρακτικό σεμινάριο ακοολογίας νευροωτολογίας.

 • 10-12/02/2017

2ο Συνέδριο του Κολεγίου Ελλήνων Ωτορινολαρυγγολόγων. Πολεμικό Μουσείο Αθηνών.

 • 15-16/9/2017

2ο Multidisciplinary Conference an Head and Neck Cancer. Conference Center Mitera Hospital. Athens.

 • 25-27/9/2017

Συμμετοχή στο 4ο Σεμινάριο Εκσκαφής Κροταφικού Οστού και εκπαίδευση σε χειρουργικές τεχνικές εκσκαφής κροταφικού οστού. Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ. Αθήνα.

 • 02-05/11/2017

19ο     Πανελλήνιο συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας χειρουργικής κεφαλής και τραχήλου. Hilton- Αθήνα.

 • 07-09/12/2017

Ετήσια εταιρεία Ανοσολογίας-Ετήσιο μετεκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο «Από την ανοσολογική προσέγγιση την ορθή κλινικοεργαστηριακή πρακτική» Αθήνα.

 • 26/2-2/3/2018

23ο Ετήσιο Σεμινάριο συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης του Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Αθήνα.

 • 18-20/05/2018

18ο Σεμινάριο της Ελληνικής Ρινολογικής Εταιρείας και 15ο Σεμινάριο ΩΡΛ Αλλεργίας, Ανοσολογίας και ρογχοπαθειών. Θεσσαλονίκη.

 • 1-3/6/2018

26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτολογίας-Ακοολογίας-Νευροωτολογίας .Καλαμάτα.

 • 5-6/10/2018

3ο Πολύ-επιστημονικό Συνέδριο για τον Καρκίνο Κεφαλής και Τραχήλου. Αθήνα.

 •  12-14/04/2019

19ο Σεμινάριο της Ελληνικής Ρινολογικής Εταιρείας-Πλαστικής χειρουργικής προσώπου και 16ο Σεμινάριο ΩΡΛ Αλλεργίας, Ανοσολογίας και ρογχοπαθειών. 3ο Σεμινάριο Ελληνικής Εταιρείας Φωνιατρικής και Διαταραχών κατάποσης. Αθήνα.

 • 13-14/09/2019

4ο Πολύ-επιστημονικό Συνέδριο για τον Καρκίνο Κεφαλής και Τραχήλου. Αθήνα.

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

15-18/10/2015 18ο Πανελλήνιο ΩΡΛ Συνέδριο. Πάτρα. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

πα14 ΛΑΡΥΓΓΟΚΗΛΕΣ- ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ LASER CO2.

E-POSTERS

 EP032    ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ      ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΩΝ      ΚΑΙ     ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΩΝ     ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΚΟΓΧΟΥ

2-5/11/2017 19ο Πανελλήνιο συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας χειρουργικής κεφαλής και τραχήλου.Hilton-Αθήνα. 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΕΑ027   ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ    ΚΑΤΩ   ΡΙΝΙΚΩΝ   ΚΟΓΧΩΝ:   ΥΠΟΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΑ    ΕΚΤΟΜΗ   ΜΕ

MICRODEBRIDER Η ΥΠΟΒΛΕΝΝΟΓΟΝΙΑ ΚΑΥΤΗΡΙΑΣΗ.

ΕΑ032 ΠΑΡΑΔΟΞΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΧΟΡΔΩΝ: ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕ ΚΡΙΣΗ ΔΥΣΠΝΟΙΑΣ ΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ.

ΕΑ054 ΕΥΜΕΓΕΘΗΣ ΜΗΝΙΓΓΟΚΗΛΗ ΡΙΝΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ ΕΝΤΟΠΙΣΗ.

E-POSTERS

ΕΡ028 ΚΥΣΤΑΔΕΝΩΜΑ ΠΑΡΩΤΙΔΑΣ: ΣΠΑΝΙΟΣ ΠΑΡΩΤΙΔΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ.

ΕΡ058 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ: ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΠΑΡΕΣΗ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΔΗΣ.

ΕΡ092 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ: ΠΑΡΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ ΚΑΙ ΟΞΕΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΚΟΗΣ-ΣΠΑΝΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΕΠΤΟΜΗΝΙΓΓΙΚΗΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΩΣΗΣ.

18-20/05/2018, 18ο Σεμινάριο της Ελληνικής Ρινολογικής Εταιρείας και 15ο Σεμινάριο ΩΡΛ Αλλεργίας,Ανοσολογίας και ρογχοπαθειών. Θεσσαλονίκη

ΟΜΙΛΙΕΣ

 •  ΡΙΝΙΚΟΙ ΠΟΛΥΠΟΔΕΣ-ΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΗ: ΕΓΧΥΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΡΙΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ- ρ.ο. ΧΟΡΗΓΗΣΗ. ΣΥΓΚΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΥΟ ΣΥΝΤΗΡΙΤΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ.
 • Η ΤΡΙΑΔΑ ΤΟΥ SAMTER ΜΙΑ ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ: Ο ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΕΒΛΗΘΗΣΑΝ ΣΕ FESS.
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΘ ΜΕ ΕΜΠΥΡΕΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΡΙΝΟΚΟΛΠΤΙΔΑΣ.

ΕΑ 20 ΔΙΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΟ ΣΑΡΚΩΜΑ ΜΕΤΩΠΙΑΙΟΥ ΚΟΛΠΟΥ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ. ΕΑ 22 ΑΜΕΛΟΒΛΑΣΤΩΜΑ ΔΕΞΙΟΥ ΙΓΜΟΡΕΙΟΥ ΑΝΤΡΟΥ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ.

ΕΑ 32 ΟΣΤΕΩΜΑ ΗΘΜΟΕΙΔΩΝ ΜΙΑ ΣΠΑΝΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ.

E-POSTERS

ΕΡ04 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΣΤΙΚΗΣ ΙΝΩΣΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙ 8 ΕΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΞΑΡΧΟΝΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΝΑΠΕΥΣΤΙΚΟ.

ΕΡ17 ΕΥΜΕΓΕΘΕΣ ΑΝΑΣΤΡΟΦΟ ΘΗΛΩΜΑ ΡΙΝΟΣ ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΑ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ.

 ΣΥΓΓΡΑΜΑΤΑ

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟ ΤΥΠΟ 

 

Cervical Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis: Rare Cause of Emergency Tracheostomy

Panagiota Kosmidou, Ioannis Karamatzanis, Stavros Angelis, Andreas Anagiotos, Andreas Aspris

Cureus. January 04 2022, 14(1): e20925. DOI 10.7759/cureus.20925

Newborn Hearing Screening: Analysing the Effectiveness of Early Detection of Neonatal Hearing Loss in a Hospital in Greece

Panagiota Kosmidou, Sotiris Tzifas, Spyros Lygeros, Gerasimos Danielides, Thomas Nikolopoulos, Gabriel Dimitriou, Stavros Angelis, Stefanos Naxakis

Cureus. November 22 2021, 13(11): e19807. DOI 10.7759/cureus.19807

Endoscopic Surgical Repair of a Giant, Postoperative, Neglected Meningoencephalocele.

Kosmidou P, Ntarladima V, Katsimantas A, Filippou D, Georgalas C.

Cureus. 2020 Jan 22;12(1):e6739. doi: 10.7759/cureus.6739.

Ameloblastoma on the Maxillary Sinus: Cause of Unilateral Nasal Obstruction.

Kosmidou P, Angelis S, Papagianni E, Kokkevi I, Filippou D.

Cureus. 2020 Jan 4;12(1):e6563. doi: 10.7759/cureus.6563.

Endoscopic Surgical Repair of a Giant, Postoperative, Neglected Meningoencephalocele.

Kosmidou P, Ntarladima V, Katsimantas A, Filippou D, Georgalas C.Cureus. 2020 Jan 22;12(1):e6739. doi: 10.7759/cureus.6739.PMID: 32133261

Atypical Retropharyngeal Abscess of Tuberculosis: Diagnostic Reasoning, Management, and Treatment

Panagiota Kosmidou, Anastasia Kosmidou, Stavros Angelis,Paraskevi P. Dimitriadou, Dimitrios Filippou .

Spinal Accessory Nerve Duplication: A Case Report and Literature Review.

Papagianni E., Kosmidou P, Fergadaki S, Pallantzas A, Skandalakis P, Filippou D.

Case Rep Otolaryngol. 2018 Apr 1;2018:1027831. doi: 10.1155/2018/1027831. eCollection 2018.